SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Badanie właściwości mieszanek odpadów przemysłowych, niezwiązanych i związanych oraz ich wpływ na parametry wytrzymałościowe oraz trwałość zmęczeniową warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych".

Celem projektu jest zakup infrastruktury B+R do realizacji prac badawczo-rozwojowych dla opracowania technologii produkcji 7 rodzajów warstw konstrukcyjnych z wykorzystaniem mieszanin odpadów (związanych lub niezwiązanych). Sam projekt polega na zakupie wyposażenia badawczego w postaci infrastruktury procesowej i urządzeń pomiarowych celem wdrożenia nowych produktów na rynek i do oferty spółki. Projekt w sposób bezpośredni wpisuje się oraz wpłynie na rozwijanie Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji województwa śląskiego w postaci energetyki (uwzględnionego kodu w ramach RIS dotyczącego obróbki i usuwania odpadów innych niż niebezpieczne stałych lub nie). Jego planowanym rezultatem jest wdrożenie (w wyniku realizacji prac B+R na zakupionej infrastrukturze) nieznanej i niestosowanej innowacji produktowej oraz innowacji procesowej w skali kraju.

  • Wartość projektu: 6.621.090,00 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE: 2.417.850,00 PLNEFRR IMAGE